8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

8.SINIF 1.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1
Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 1
Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 3
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2
Metnin planını kavrar. 1
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 3
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
   
8.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler 3
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder 2
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 4
Histogram oluşturur ve yorumlar 4
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansımasını belirler 3
Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder 1
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 3
   
   
8.SINIF 1.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır 1
Canlilarin çevresel degisimlere adaptasyonlarinin biyolojik çesitlilige ve evrime katkida bulunabilecegine örnekler verir 1
Canlilarin yasadiklari çevreye adaptasyonunu örneklerle açiklar 2
Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır 1
DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir 1
Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder 1
Kaldırma kuvvetinin, cisme aşagı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır 2
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 2
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir 1
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder 1
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar 1
Nükleotit, gen, DNA,kromozom kavramları arasında iliski kurar 1
Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 2
Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar 1
   
8.SINIF 1.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 4
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 3
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 4
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 2
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 3
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 1
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 1
   
8.SINIF 1.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 2
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. 2
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 3
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 2
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 2
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 4
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini açıklar. 1
   
8.SINIF 1.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Students can Ask for and give information about habits 1
Students can Describe personal qualities 3
Students can Express (in)ability in the past 1
Students can give advice 4
Students can Identify, ask, and describe 2
Students can identify adverbs in texts. 2
Students can Respond to offers and suggestions 2
Students can Talk about past events and states in the past understand and produce simple narratives 1
students can understand the texts and answer the questions. 3
Students can Warn others to take care or to refrain from doing something, instructing or directing others to do something 1