Hata
  • JUser: :_load: Kullanıcı bu id ile yüklenemedi: 42

8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

ARALIK 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
8.SINIF
TÜRKÇE
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. 1
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 1
Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar 1
Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 1
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1
Düşünce yazıları yazar. 1
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1
İsim ve fiil cümlelerini,anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 1
Metne ilişkin sorular oluşturur. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metni içerik yönünden değerlendirir. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Yazacaklarının taslağını oluşturur. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır. 1
MATEMATİK
Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder 1
Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer 1
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder 1
Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır 1
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder 1
Kareköklü ifadede katsayıyı kök içine alır 1
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
Kareköklü sayılarla toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler 1
Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar 2
Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar 2
Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir 1
Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar 1
Tam kare doğal sayıların kareköklerini belirler 1
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
FEN VE TEKNOLOJİ
Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında iliski kurar 1
Ayni yasam ortaminda bulunan farkli organizmalarin, neden benzer adaptasyonlar gelistirdigini belirtir 1
Basınca sebep olan kuvvetin çesitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder 1
Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki iliskiyi örneklerle açıklar 1
Bir cisme etki eden kaldirma kuvvetinin büyüklügünün, cismin batan kisminin hacmi ile iliskisini arastirir 1
Bir cismin yogunlugu ile daldirildigi sivinin yogunlugunu karsilastirarak yüzme ve batma olaylari için bir genelleme yapar 1
Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder 1
Biyoteknolojik çalısmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalısma alanlarına örnekler verir 1
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar 1
Cismin sivi içindeki agirliginin daha az göründügü sonucunu çikarir 1
Evrim ile ilgili farkli görüslere örnekler verir 1
Farkli yogunluga sahip sivilarin cisimlere uyguladigi kaldirma kuvvetini karsilastirir ve sonuçlari yorumlar 1
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 1
Mayozun canlılar için önemini fark eder 1
Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir 1
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar 1
Nükleotit, gen, DNA,kromozom kavramları arasında iliski kurar 1
Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karsılastırır 1
Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 1
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder 1
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder 1
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar 1
Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir 3
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir 1
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir 1
İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir 1
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir 1
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar 1
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder 2
Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir 1
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir 1
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir 1
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir 1
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir 2
Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler 1
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder 3
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar 4
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder 1
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder 2
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur 1
Kaza ve kader kavramlarını açıklar 3
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler 1
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 1
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar 1
İNGİLİZCE
Describing simple processes (vocabulary) 2
Expressing concern and sympathy (Unit 4) 2
Expressing likes and dislikes 1
Expressing preferences 1
Expressing preferences (vocabulary) 1
Giving explanations/reasons 1
Handling phone conversations 4
Making simple inquiries 1
Making simple inquiries (Unit 3) 2
Making simple inquiries (Unit 4) 2
Making simple inquiries (Unit3) 1
Making simple inquiries (vocabulary) 1
Naming common objects 1