8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

8.SINIF 3.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar 2
Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar 1
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Kurallı ve devrik cümleleri anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 1
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 2
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
Metnin planını kavrar. 2
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
   
8.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar 1
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder 1
Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular 2
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 1
Kareköklü bir sayıyı kök içinde şeklinde yazar ve katsayıyı kök içine alır 1
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer 1
Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar 2
Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur 1
Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular 1
Standart sapmayı hesaplar 2
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler 1
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler 2
Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar 1
Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular 1
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
   
8.SINIF 3.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki esya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar 1
Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denklestirir 2
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1
Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yogunluklarini hesaplar 1
Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve siddetli zayıf sıfatlarını kullanarak betimler ve sınıflandırır 1
Evrim ile ilgili farkli görüslere örnekler verir 1
Gazlarin da cisimlere bir kaldirma kuvveti uyguladigini kesfeder 1
Mayozun canlılar için önemini fark eder 1
Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karsılastırır 1
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. 1
Sert su, yumusak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar 1
Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın isitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder. 1
Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılastırır 1
Sesin siddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki iliskiyi kesfeder 1
Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder 1
Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini kesfeder. 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 1
Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar 1
Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder 1
   
8.SINIF 3.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 1
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 1
Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 3
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 1
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 1
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. 1
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 2
Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir 1
Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 1
Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 2
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler. 2
   
8.SINIF 3.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 1
Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve anlamını söyler. 1
Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar. 1
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 1
Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 1
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. 2
Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. 3
Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar. 1
Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur. 1
Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 1
Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 2
İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 1
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 1
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 2
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar. 1
   
8.SINIF 3.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing personal qualities 1
Expressing gratitude 1
Imparting and seeking factual information 2
Talking about past events and states in the past 5
Talking about past events and states in the past (Vocabulary) 1
Talking about past events and states in the past understanding and producing simple narratives 1
Talking about personal experiences 4
Talking about recent activities and completed actions 4
Talking about recent activities and completed actions (Vocabulary) 1