8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

8.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir 1
Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 1
Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar 1
Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar 2
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar 1
Cümlenin temel yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1
Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder 1
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir 1
Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 1
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder 1
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar 1
Metne ilişkin sorular oluşturur. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 2
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
   
8.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Bağımlı veya bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. 1
Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri kurar. 1
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2
Dik üçgende trigonometrik oranları kullanır. 1
Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 2
Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar. 2
Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar. 1
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1
Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar. 2
Pisagor bağıntısını problemlerde uygular. 2
Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar. 1
Üçgende açıortay,kenarortay çizer ve alanını hesaplar. 1
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu uzunlukların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi bulur 1
Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular. 2
   
8.SINIF 5.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar. 1
Ametal atomları arasında kovalent bağ olustuğunu belirtir. 1
Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder. 1
  Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar. 1
 Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve siddetini nasıl değistirebileceğini kesfeder. 1
 Günlük yasamında sık karsılastığı bazı ürünlerin pH’larını yaklasık olarak bilir. 1
 Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır. 1
 Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın isitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder. 1
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır. 1
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder. 1
Buharlasmanın soğutma amacı ile kullanılısına günlük hayattan örnekler verir 1
Erimenin ve buharlasmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğusmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve olusması temelinde açıklar. 1
Farklı yükseklik ve siddette sesler olusturabileceği bir müzik aleti tasarlar ve yapar. 1
Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki iliskiyi model veya resim üzerinde açıklar 1
Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ olusacağını tahmin eder. 1
Nükleoitit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar. 1
Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder. 1
Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılastırır 2
Üreme hücrelerinin mayoz bölünme ile oluştuğu çıkarımını yapar. 1
   
8.SINIF 5.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar 1
3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder 2
Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar 1
Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar 1
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden olayları değerlendirir 1
Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir 1
Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir 1
Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 1
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar 1
Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir 1
Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder 1
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler 1
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri değerlendirir 1
Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulmasını değerlendirir 1
Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirir 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir 1
Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder 1
Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar 1
Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir 1
   
   
8.SINIF 5.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Dini anlamada ve sorumlulukta aklın önemini yorumlar 4
Güzel davranışlara Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verir 1
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklarKurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar 1
Hz. Muhammed'in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur 1
Hz. Muhammed'in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 1
Hz. Muhammed'in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar 3
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar 3
Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler 1
Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl başladığını açıklar 1
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar 1
Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar 1
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. 1
   
8.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Students can express causes/ results. 1
Students can ask for past events. 1
Students can ask for personal goals. 1
Students can describe a good language learner. 1
Students can describe a true friend. 1
Students can describe people in terms of language learning (Reading comprehension). 2
Students can describe personal qualities. 1
Students can give information about recent activities. 1
Students can identify the national days.(Independence war) 1
Students can identify the words about detective stories. 1
Students can identify the words about war. 1
Students can talk about causes/ results. 1
Students can talk about past events and states in the past. 1
Students can talk about past events. 1
Students can talk about personal experiences. 1
Students can talk about personal strength/weaknesses. 1
Students can talk about recent activities. 2
Students can talk about running errands. 1
   
2. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
5. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
7. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları BU SAYFADASINIZ  
9. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
10. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
11. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
YGS-LYS Deneme Sınavı Konu Dağılımları