6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 4.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir. 1
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 2
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 2
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
   
6.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur. 1
Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 1
Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 1
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1
Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 1
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 1
Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar. 1
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 1
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1
   
6.SINIF 4.DENEME FEN BİLİMLERİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. 1
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. 1
Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar. 1
Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur. 1
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 1
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1
Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar. 1
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. 1
   
6.SINIF 4.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bul 1
Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 2
Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin ç 2
İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. 1
Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir 1
Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 3
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 2
Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 2
   
6.SINIF 4.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklar. 1
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 1
Hz. Muhammed’in Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin fethinde sergilediği tavrı barış açısından değerlendirir. 1
Kıssa kavramını açıklar. 1
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını açıklar. 2
Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 1
Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1
Mescid-i Nebi’nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar. 1
Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. 1
Namaza hazırlık şartlarını belirtir. 1
Namazın kılınışını açıklar. 1
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 1
Veda Hutbesi’nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar. 1
   
6.SINIF 4.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing places (Vocabulary) 1
Describing the weather 1
Describing what people are doing now 1
Expressing feelings 1
Making comparisons 2
Making simple inquiries (Unit 3) 2
Making simple inquiries (Unit 5) 1
Making simple inquiries (Unit 6) 2
Stating personal opinions 1
Talking about past events 1
Talking about past events (Vocabulary) 2