6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 3.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1
İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 1
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 3
Metnin konusunu belirler. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
   
6.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 1
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 1
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1
İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. 1
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 2
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 1
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. 1
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 1
   
6.SINIF 3.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir. 1
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 1
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketliliğin değiştiğini kavrar. 1
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir. 1
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Kanın yapı ve görevlerini kavrar. 1
Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar. 1
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder. 1
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. 1
   
6.SINIF 3.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşim yeri ve ekonomik faaliyetlerini öğrenir 1
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar. 1
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
İzohips haritalarını okur ve değerlendirir 1
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 2
Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 2
Ölçek ve harita kavramlarını bilir 1
Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir 1
Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kişisel gelişimine katkısını fark eder. 1
Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yetiştirilebilecek ürünler hakkında yorum yapar 1
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 1
   
6.SINIF 3.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Hz. Muhammed’in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar. 1
Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur 1
Hz. Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar 1
Hz. Muhammed’in vefatının sahabe üzerinde bıraktığı tesiri yorumlar. 1
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. 1
Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 2
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 1
Namazı bozan durumları örneklendirir. 1
Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur. 1
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. 1
Namazın kılınışını açıklar. 2
Namazın, kişinin duygu dünyası, davranışları, temizlik bilinci ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı üzerindeki etkisini açıklar. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 1
   
6.SINIF 3.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing places (Vocabulary: unit 5) 1
Describing the weather 2
Describing what people do regularly 2
Expressing likes and dislikes (Vocabulary) 2
Making comparisons 2
Making simple inquiries (Unit 5) 3
Stating personal opinions 1
Talking about past events 1
Talking about past events (Vocabulary) 1