6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 1.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 2
Kök ve eki kavrar. 1
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metnin planını kavrar. 1
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
Sözcükte kalınlık incelik uyumunu belirler 1
Sözcükte ünlü düşmesini belirler 1
Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 2
   
   
6.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 2
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 2
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2
   
   
6.SINIF 1.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. 1
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. 2
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 3
Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırır ve sunar. 1
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları görevleri ile birlikte açıklar.Kalp kaslarının ve kapakçıklarının isimlerine yer verilmez. 2
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 2
   
6.SINIF 1.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 2
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 2
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 2
Olgu ve görüşü ayırt eder. 1
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 2
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 2
   
6.SINIF 1.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. 1
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 2
İlahî kitabın anlamını açıklar. 1
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. 2
Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. 1
Peygamber kavramını açıklar. 4
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 3
   
6.SINIF 1.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Students can Describe what people do regularly 2
Students can Express likes and dislikes 1
students can identfiy food and drinks. 3
Students can Make simple inquiries 1
Students can Understand the texts 1
Students can Understand the unknown words 2