6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru Sayısı
Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 1
Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 1
İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar 1
Metindeki sebep sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metinler arası anlam kurar 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 1
Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 1
Sözcüğün görevini belirleyen eklerin işlevlerini kavrar. 1
Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
   
6.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru Sayısı
Komşu,tümler ve bütünler ve ters açıları belirler. 1
Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problem çözer. 2
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözer. 1
Denklemi açıklar,problemlere uygun denklemi çözer. 1
Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler. 1
Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Eş ve benzer çökgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 1
Kesirlerle çarpma işlemi yapar. 1
Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problem çözer. 1
Komşu,tümler ve bütünler ve ters açıları belirler. 1
Kümelerle birleşim,kesişim ve fark işlemi yapar. 1
Ondalık kesirlerle toplama,çıkarma işlemi yapar. 1
Orantıyı ve doğru orntılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Sayı örüntülerini modeleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi modelle gösterir. 1
   
6.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru Sayısı
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi çözer. 1
Denklemi açıklar,problemlere uygun denklemi çözer. 1
Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler. 1
Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Eş ve benzer çökgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 1
Kesirlerle çarpma işlemi yapar. 1
Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problem çözer. 1
Komşu,tümler ve bütünler ve ters açıları belirler. 2
Ondalık kesirlerle toplama,çıkarma işlemi yapar. 1
Orantıyı ve doğru orntılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Sayı örüntülerini modeleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi modelle gösterir. 1
Tamsayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 2
   
6.SINIF 5.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru Sayısı
Ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve dinamometre ile ölçer (BSB-22,23,24). 1
Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16). 1
Her molekülde belirli sayıda atom bulunduğu çıkarımını yapar. 1
Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir. 1
Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır (BSB-30, 31; TD-3). 1
Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder. 1
Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir. 1
Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar. 1
Çiçeğin kısımlarını model,levha,şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve “ karışım” kavramlarını atom ve molekül düzeyinde fark eder. 1
Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır (BSB-31). 1
Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler. 1
Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu örneklerle açıklar. 1
Kan damarlarının çeşitlerini ve görevlerini belirtir. 1
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar (FTTÇ-4). 1
   
6.SINIF 5.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru Sayısı
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder 2
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur 1
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir 1
Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. 1
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder 2
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir 3
   
6.SINIF 5.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru Sayısı
Hz. Muhammed'e gelen ilk ayetlerin içeriğini belirtir Hz. Muhammed’in İslam’a çağrısını neden yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırdığını açıklar. 1
Hz. Muhammed'in sosyal barışa ve eğitim-öğretime yönelik faaliyet ve düzenlemelerini örneklerle açıklar 1
İlahî kitabın anlamını açıklar 1
İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir 2
İslamiyet'in sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler. 1
İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1
Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler 1
Mescidi-i Nebi'nin toplumsal işlevini örneklerle açıklar 1
Namaza hazırlık şartlarını belirtir.Namazın kılınışını açıklar.Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur 1
Namazın kılınış şartlarını açıklar 1
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler 1
Resul, Kaza , Kıraat kavramlarını açıklar 1
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. 1
Veda Hutbesi'nde yer alan mesajların evrensel değerini yorumlar 1
   
6.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru Sayısı
Students can ask for and talk about the traffic rules. 1
Students can describe people. 1
Students can express obligations. 1
Students can give information about animals. 1
Students can identify health problems. 1
Students can identify the seasons of the year. 1
Students can identify traffic signs. 1
Students can make and respond to invitations. 1
Students can talk about clothing items/ weather conditions. 1
Students can talk about daily life activites. 1
Students can talk about hobbies and interests. 1
Students can talk about the parts of the animals. 2
Students can talk about the sports. 1
Students can talk about weather conditons/ seasons. 1
   
2. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
5. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları BU SAYFADASINIZ  
7. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
9. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
10. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
11. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
YGS-LYS Deneme Sınavı Konu Dağılımları