Hata
  • JUser: :_load: Kullanıcı bu id ile yüklenemedi: 42

6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

ARALIK 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
6.SINIF
TÜRKÇE
Gövdeyi kavrar. 1
Kök ve eki kavrar. 2
   
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1
Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 3
Metnin planını kavrar. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 1
   
   
MATEMATİK
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1
Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 1
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 2
FEN VE TEKNOLOJİ
Bileşke kuvveti açıklar. 3
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde gösterir. 1
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. 2
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 2
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2
Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. 1
Kanın yapı ve görevlerini kavrar. 1
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 1
Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verile-rine dayalı olarak tartışır. 1
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 1
SOSYAL BİLGİLER
Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder 2
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir 1
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar 1
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur 1
Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur 2
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar 2
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar 1
Olgu ve görüşü ayırt eder 1
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder 1
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir 1
Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler 1
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder 1
Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur 1
İlahî kitabın anlamını açıklar 1
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini bilir 1
Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar 1
Namaza hazırlık şartlarını belirtir. Namazın kılınış şartlarını açıklar 1
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar 1
Namazın kılınışını açıklar 1
Peygamber kavramını açıklar 1
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar 1
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir 2
   
İNGİLİZCE
Accepting and refusing 1
Describing the weather 1
Describing what people are doing now 4
Describing what people do regularly 2
Describing what people do regularly (vocabulary) 1
Expressing likes and dislikes (vocabulary) 1
Making comparisons 2
Making simple inquiries (Unit 2) 1
Making simple inquiries (Unit 3 vocabulary) 1
Telling the time, days and dates 1