4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 2.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Anlama tekniklerini kullanır. 1
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 5
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanıayırt eder. 1
Okuduklarının konusunu belirler. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 2
Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 1
   
4.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1
Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
   
4.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 2
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 1
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1
Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 1
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğruyu, ışını ve doğru parçasını modelleri ile tasvir eder. 1
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 1
Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 2
   
4.SINIF 2.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir 1
Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır. 1
Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder 1
Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir 1
İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 2
Katı ve sıvı maddelerin hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer. 1
Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder 1
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır 1
Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler 1
Maddeleri suda yüzme - suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme -çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır 1
Maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar 1
Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder 1
Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 1
   
4.SINIF 2.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 1
Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 1
Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 1
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 1
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 1
Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 1
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder. 2
Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 1
Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 1
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1
Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 1
   
4.SINIF 2.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Expressing ability and disability inability 1
Expressing likes and dislikes 2
Identifying classroom objects 1
Identifying colours 1
Identifying countries and nationalities 1
Identifying numbers 1
Making simple inquiries 1
Making simple requests 1
Telling someone what to do 1