4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 3.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 1
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 2
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 2
Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1
Yazısına uygun başlık belirler. 1
   
4.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1
Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2
En çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 2
   
4.SINIF 3.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1
Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 3
Sütun grafiğini yorumlar. 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1
   
4.SINIF 3.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü deneylerle gösterir 1
Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu,yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar 1
Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder. 1
Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder 1
Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder 1
Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir 1
Kuvveti “itme veya çekme” kelimeleri ile tanımlar 1
Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir 1
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır. 1
Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder 1
Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir 1
Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır 1
Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir. 1
Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile ayrılabileceğini tahmin eder 1
Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir 1
   
4.SINIF 3.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 1
Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 1
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 1
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. 1
Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 1
İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 1
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 1
Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 1
Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 3
   
   
4.SINIF 3.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Asking for permission 1
Describing what people do regularly 1
Expressing ability and inability 2
Expressing likes and dislikes 1
Identifying countries and nationalities 1
Making simple inquiries 2
Telling someone what to do 1
Telling the time, days and dates 1