4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru Sayısı
İsmin hallerini doğru ve yerinde kullanır 1
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Metin içi anlam kurar 1
Metinde geçen iş, oluş, hareket bildiren sözcükleri ayırteder 1
Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 1
Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında 5N 1K sorularını yanıtlar. 1
Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 2
Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1
   
4.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru Sayısı
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar 1
Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar 1
Doğal sayılarla toplama/çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar 2
Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar 3
Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar 1
Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1
Sütun grafiğini yorumlar 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler 1
   
4.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru Sayısı
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar 1
Doğal sayılarla toplama/çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar 3
Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar 1
Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler 1
Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir 1
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar 1
Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir 1
   
4.SINIF 5.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru Sayısı
İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir 1
Dünya’nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır 1
Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurar 1
Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve santigrat derece ile ifade eder 1
Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar 1
Gözlemlerine dayanarak bir cisim hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar 1
Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır. 1
Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar 1
Işığın / sesin bir enerji türü olduğunu sezer 1
Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır 1
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır 1
Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar 1
Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır. 1
Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verir 1
Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder 1
   
4.SINIF 5.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru Sayısı
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir. 1
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder 1
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur 1
Geri dönüşümde kullanılabilecek malzemeleri ayırt eder. 1
İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder 2
İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder  
İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır 1
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir 1
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur 1
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir 1
Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir 1
Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder 1
Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir 1
Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır 1
Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır 1
   
4.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru Sayısı
Students can identify food and drinks. 1
Students can identify the days of the week. 1
Students can identify the parts of the house. 1
Students can identify the prepositions. 1
Students can identify the school objects. 1
Students can identify the seasons/months of the year. 1
Students can talk about animals. 2
Students can talk about clothing items. 1
Students can talk about the time. 1
   
2. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
3. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları BU SAYFADASINIZ  
5. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
7. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
9. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
10. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
11. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları  
YGS-LYS Deneme Sınavı Konu Dağılımları