4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 4.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 2
Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 2
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 2
Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 1
   
4.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 4
En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar. 1
Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 1
Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 1
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
   
4.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
Açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. 1
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar 1
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Köşegeni belirler. 1
Olasılık belirtilen kelimeleri uygun cümlelerde kullanır. 1
Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar 1
Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 1
Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 1
Sütun grafiğini yorumlar. 1
Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
   
4.SINIF 4.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır yiyeceklerden örnekler vererek açıklar 1
Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu,yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar 1
Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder 1
Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır 1
Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir 1
Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve santigrat derece ile ifade eder 1
Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder 1
Hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir 1
Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar 1
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir 1
Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder 1
Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar 1
Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir 1
Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler 1
Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir 1
   
4.SINIF 4.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 1
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 1
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 1
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1
Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini açıklar 1
Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. 1
İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir. 1
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. 1
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 1
Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 1
Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 1
Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 2
   
4.SINIF 4.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing what people do regularly 1
Expressing ability and inability 2
Making simple inquiries (Unit 5) 1
Talking about locations 2
Telling someone what to do 2
Telling the time, days and dates 2