4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 1.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Okuduklarının konusunu belirler. 1
Anlama tekniklerini kullanır. 1
Formları yönergelerine uygun doldurur. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 5
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanıayırt eder. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 2
Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 1
   
4.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 4
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 2
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 5
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1
   
   
4.SINIF 1.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 2
Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 2
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 2
Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 2
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
   
   
4.SINIF 1.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder 1
İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir 1
Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. 1
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 1
Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 1
Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar. 1
Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır. 2
Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır 1
Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. 1
Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir. 1
Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır 1
Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskelet olduğunu belirtir. 1
Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 1
   
4.SINIF 1.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 1
Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 1
Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 3
Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 4
Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 2
Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 1
Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1
   
4.SINIF 1.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Students can Ask For Permission. 1
Students can Identify and write countries and nationalities 2
Students can Say Numbers 2
Students can Tell Someone What to do 3
Students can Understand the texts 1
Students can Understand the unknown words 1