4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

4.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 1
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
Okuduklarının konusunu belirler. 1
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 1
   
4.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( MEB ) Soru sayısı
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1
Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 1
Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 2
Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1
Sütun grafiğini yorumlar. 1
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1
4.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR ( DİĞER YAYINLAR ) Soru sayısı
Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 1
Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar. 1
Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 1
Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 1
Sütun grafiğini yorumlar. 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
   
4.SINIF 5.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir 1
Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile ayrılabileceğini tahmin eder. 1
Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder. 1
Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer 1
Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir 1
Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir 1
Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir 1
Elektriğin günlük yaşamdaki önemini araştırır ve sunar 1
Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır 1
Bitki ve hayvanları canlılık özellikleri açısından karşılaştırır 1
Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar 1
Geçmişte, insanların Dünya’nın şekliyle ilgili çeşitli görüşlere sahip olduklarının farkına varır 1
Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlar 1
Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar 1
Dünya’nın yapısındaki katmanları genel özelliklerine göre karşılaştırır 1
   
4.SINIF 5.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenliği ilişkilendirir. 1
Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur. 1
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 1
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2
İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir. 1
İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder. 2
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. 1
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 1
Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir. 2
Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 1
Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 1
   
4.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing characters/people (MY FRIENDS) 1
Describing the weather (MY CLOTHES) 1
Describing what people do regularly (JOBS) 2
Giving and responding to simple instructions (DOING EXPERIMENTS) 1
Making simple inquiries (JOBS) 1
Naming common objects (MY CLOTHES) 2
Talking about locations (DOING EXPERIMENTS) 1
Telling someone what to do (DOING EXPERIMENTS) 1