4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

KASIM 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
4.SINIF
TÜRKÇE
3.1.5 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 2
3.2.18 Okuduklarının konusunu belirler. 1
3.2.25 Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
3.2.34 Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 1
3.2.38 Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 1
3.2.7 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
3.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 5
4.2.1 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 1
5.1.5 Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1
3.4.5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
MATEMATİK
1.1.5 Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
2.1.4 Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1
2.1.6 Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 3
2.2.3 Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 2
2.2.6 Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 4
2.2.7 Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 3
2.4.1 Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer. 1
FEN VE TEKNOLOJİ
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavram 6
4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir. 1
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir. 1
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavram-larını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar. 1
4.1.2.2. Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. 1
4.1.4.1. Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar. 1
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavram 1
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir. 2
4.1.1.1. Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavram 1
4.1.2.1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir. 1
SOSYAL BİLGİLER
1.1.1 Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder. 3
1.1.2 Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 4
1.1.3 Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 2
1.1.4 Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 1
1.1.5 Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 2
1.1.6 Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
2.1.6 Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder. 1
4.1.1 İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. 1
İNGİLİZCE  
Making simple requests 1
Asking for permission 3
Describing characters/people 1
Identifying countries and nationalities 2
Making simple requests 1
Recognizing numbers 1
Telling someone what to do 1