Hata
  • JUser: :_load: Kullanıcı bu id ile yüklenemedi: 42

4. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

ARALIK 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
4.SINIF
TÜRKÇE
Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Adlar 1
Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 3
Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
Okuduklarının konusunu belirler 1
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Deyimler. 1
Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
MATEMATİK
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler 1
Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar 2
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar 2
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar 2
Sütun grafiğini yorumlar 1
Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler 1
Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır 1
FEN VE TEKNOLOJİ
İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar 1
Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir. 1
Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır. 6
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder 1
Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir. 2
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1
Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir 1
Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar. 2
SOSYAL BİLGİLER
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 1
Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar 1
Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder 1
Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir 2
Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir 1
Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder. 8
Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur. 1
Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 1
İNGİLİZCE
Expressing likes and dislikes 3
Identifying countries and nationalities 3
Making simple inquiries 1
Making simple requests 3